Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-87/29.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-87
София, 29.05.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Перник

Постъпило е предложение вх. № 91 от 29 май 2009 г. от областния управител на област Перник, с което се предлага членът на РИК - Перник Кристина Стефанова Георгиева от квотата на ПП "НДСВ" да бъде освободена, като на нейно място бъде назначен за член на РИК - Перник Мартин Мариов Жлябинков от същата политическа сила. Към предложението е приложена молба от Кристина Стефанова Георгиева за освобождаването й като член на РИК - Перник.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Перник, Кристина Стефанова Георгиева и анулира удостоверение № 13 от 16 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Перник, Мартин Мариов Жлябинков и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Перник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

МР/МБ

Всички решения