Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-3/30.04.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-3
София, 30.04.2009

ОТНОСНО: създаване на работни групи на ЦИК и определяне на говорители

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители, Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

1. Създава следните работни групи:

 

1.1. Работна група по регистрация на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за участие в изборите и техните кандидатски листи, на застъпници на кандидатите и на наблюдатели в състав:

Иванка Грозева - ръководител

Александър Урумов

Алексей Трифонов

Васил Цанов

Меглена Русенова

Михаил Константинов

Орлин Иванов

Ралица Негенцова

Румен Еленски

Сабрие Сапунджиева

Силва Дюкенджиева

 

1.2. Работна група по състава и дейността на РИК и СИК в състав:

Бисер Троянов - ръководител

Александър Александров

Александър Андреев

Бойко Грозданов

Елена Маркова

Ерхан Чаушев

Иван Давидов

Камелия Нейкова

Румяна Сидерова

Сабрие Сапунджиева

 

1.3. Работна група по Методическите указания в състав:

Румяна Сидерова - ръководител

Александър Андреев

Александър Урумов

Алексей Трифонов

Ася Велкова

Васил Цанов

Елена Маркова

Иванка Грозева

Камелия Нейкова

Меглена Русенова

Орлин Иванов

Ралица Негенцова

Силва Дюкенджиева

 

1.4. Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания в състав:

Александър Александров - ръководител

Александър Урумов

Алексей Трифонов

Бисер Троянов

Бойко Грозданов

Елена Маркова

Иван Давидов

Камелия Нейкова

Ралица Негенцова

Румен Еленски

Сабрие Сапунджиева

 

1.5. Работна група по изборните книжа, технически образец на изборна бюлетина, определяне съвместно с Министерския съвет реда и условията за отпечатването на бюлетините и на специалните електронни бюлетини за гласуване по електронен път в състав:

Елена Маркова - ръководител

Александър Александров

Александър Петров

Бойко Грозданов

Васил Цанов

Ерхан Чаушев

Иванка Грозева

Иларион Иларионов

Меглена Русенова

Михаил Константинов

Мустафа Карадайъ

Румяна Сидерова

Силва Дюкенджиева

 

1.6. Изработване на методиката за определяне на резултатите от гласуването, условия и срокове за провеждане на конкурс за компютърната обработка на резултатите от гласуването и издаване на бюлетина в състав:

Александър Петров - ръководител

Алексей Трифонов

Бойко Грозданов

Васил Цанов

Елена Маркова

Иларион Иларионов

Камелия Нейкова

Михаил Константинов

Мустафа Карадайъ

Орлин Иванов

Ралица Негенцова

Сабрие Сапунджиева

 

1.7. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси в състав:

Мустафа Карадайъ - ръководител

Александър Андреев

Александър Петров

Бисер Троянов

Васил Цанов

Елена Маркова

Ерхан Чаушев

Меглена Русенова

Михаил Константинов

Орлин Иванов

 

2. В работните групи могат да участват и други членове на ЦИК.

 

3. Определя за говорители Ралица Босилкова Негенцова, Александър Димов Александров и Бисер Живков Троянов.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

БТ/ЗТ

Всички решения