Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-162/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-162
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – София № 24

Постъпило е предложение вх. № 189 от 16 юни 2009 г. от председателя и представляващ Партия "АТАКА" област София, с което се предлага членът на РИК - София № 24, Таня Илиева Александрова да бъде заменена, поради невъзможност да изпълнява задълженията си в комисията. На нейно място се предлага да бъде назначен Ботьо Димитров Дойков от резервния състав.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - София № 24, Таня Илиева Александрова и анулира удостоверение № 21 от 16 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - София № 24, Ботьо Димитров Дойков, ЕГН, и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - София № 24.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РС/МБ

Всички решения