Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-47/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-47
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Ямбол № 31 в състав от 22 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Мариана Георгиева Гърдева-

Виденова

2.

Зам.-председател:

Красимира Костадинова Иванова-

Атанасова

3.

Секретар:

Лора Алекова Каламерова

4.

Членове:

Атанас Николов Атанасов

5.

 

Дженко Георгиев Дженков

6.

 

Тодор Василев Чиповски

7.

 

Радка Балчева Господинова

8.

 

Виолина Иванова Кавалджиева

9.

 

Стоянка Атанасова Вангелова

10.

 

Симона Иванова Попова

11.

 

Донка Христова Желева

12.

 

Светла Пламенова Атанасова

13.

 

Реджеб Шукриев Шукриев

14.

 

Георги Илиев Митев

15.

 

Валентин Георгиев Атанасов

16.

 

Анелия Неделчева Димитрова

17.

 

Златина Денчева Емелиянова

18.

 

Пенка Иванова Михайлова-

Трифонова

19.

 

Младенка Николова Делибалтова

20.

 

Юлия Атанасова Бочукова

21.

 

Илиян Гораздов Попов

22.

 

Тодор Господинов Тодоров

23.

 

Марина Петрова Ангелова

24.

 

Анета Георгиева Петрова

25.

 

Доника Панайотова Панайотова

 

 

Резерви:

 

1.

 

Владимир Любомиров Димитров

2.

 

Пламен Петров Петков

3.

 

Красимир Йорданов Йорданов

4.

 

Марина Христова Христова

5.

 

Мария Атанасова Атанасова

6.

 

Мария Димитрова Рубчева

7.

 

Гюлхан Дурсун Айвазова

8.

 

Светослав Анчев Пехливанов

9.

 

Радостин Ангелов Златев

10.

 

Иван Георгиев Сапунджиев

11.

 

Иван Парушев Болградов

12.

 

Теменужка Иванова Василева

13.

 

Елена Дойчева Папашимова

14.

 

Таня Иванова Иванова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

ИГ/ЛТ

 

Всички решения