Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-2/30.04.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-2
София, 30.04.2009

ОТНОСНО: съобщаване на решенията на ЦИК и обнародването им

На основание чл. 23, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители, Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Българската телеграфна агенция публикуването на решенията на Централната избирателна комисия.

Съобщаването на пълния текст на решенията на ЦИК се извършва чрез публикуването им в електронния бюлетин на БТА за решения на ЦИК.

2. Сроковете за обжалване на решенията на ЦИК започват да текат от публикуването им в електронния бюлетин на БТА, като задължително се отбелязват датата и часът на публикацията.

3. Решенията на ЦИК се публикуват и в интернет страницата й.

4. Централната избирателна комисия обнародва в "Държавен вестник" решенията, подлежащи на обнародване според Закона за избиране на народни представители.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

БТ/МБ

Всички решения