Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-82/27.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-82
София, 27.05.2009

ОТНОСНО: допускане и класиране на участниците в конкурса за изработване на аудио- и аудио-визуални произведения

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 26 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-68 от 20 май 2009 г. на ЦИК, след като обсъди постъпилите предложения на участниците в конкурса за изработване на аудио- и аудио-визуални произведения и след станалите разисквания, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. ДОПУСКА офертите на "Едита груп" ООД и "АРС" ООД за разглеждане в конкурса за изработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г..

2. КЛАСИРА на първо място в конкурса "Едита груп" ООД и на второ място "АРС" ООД.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

БТ/ЗТ

 

 

Всички решения