Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-60/16.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-60
София, 16.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Русе № 19 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Милена Георгиева Хинкова

2.

Зам.-председател:

Павлинка Атанасова Якимова

3.

Секретар:

Виолета Ангелова Петрова

4.

Членове:

Екатерина Василева Заякова

5.

 

Десислава Петрова Дивчева

6.

 

Искрен Маринов Илиев

7.

 

Петър Стефков Карасимеонов

8.

 

Андон Вълков Вълков

9.

 

Елисавета Донева Досева

10.

 

Красимира Тодорова Йорданова

11.

 

Велина Иванова Мавродинова

12.

 

Емел Тефикова Видинлиева

13.

 

Назлъ Кязим Кадир

14.

 

Гюлбер Халим Ибрям

15.

 

Тодор Борисов Барболов

16.

 

Виктор Веселинов Василев

17.

 

Николай Иванов Братованов

18.

 

Пламен Антонов Стойнов

19.

 

Ивка Йорданова Иванова

20.

 

Антоанета Христова Антонова

21.

 

Александър Велков Ганчев

22.

 

Стефан Димов Бонев

23.

 

Иван Пенчев Иванов

24.

 

Николинка Георгиева Чокоева

25.

 

Кинчо Тодоров Камбуров

 

 

Резерви:

 

1.

 

Лилия Александрова Личкова

2.

 

Светлана Василева Стефанова

3.

 

Румяна Димитрова Радкова

4.

 

Юлия Крумова Неделчева

5.

 

Калин Димитров Калинов

6.

 

Суна Ергюл Джелил

7.

 

Гюнай Аккъева Кадънкова

8.

 

Елиз Фикрет Халил

9.

 

Орхан Алиев Ремзиев

10.

 

Елиз Гюрсялова Узунова-Василева

11.

 

Нели Неделчева Атанасова

12.

 

Глория Тодорова Арабаджиева

13.

 

Кристиян Пламенов Вълчев

14.

 

Дияна Димитрова Янкова-Вълчева

15.

 

Петко Стефанов Калчев

16.

 

Теодора Юлчева Пенчева

17.

 

Момчил Илиев Кастерлиев

18.

 

Михаил Михайлов Антов

19.

 

Николай Пенчев Недев

20.

 

Благомир Тодоров Кунев

21.

 

Емил Николов Милушев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

ЕМ/ЛТ

 

Всички решения