Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-165/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-165
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-110 от 9 юни 2009 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № НС-110 от 9 юни 2009 г. е допусната очевидна фактическа грешка, като вместо РИК - София № 25 неправилно е изписано РИК - София № 24.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-110 от 9 юни 2009 г., като навсякъде в текста, където пише РИК - София № 24, да се чете "РИК - София № 25".

Копие от настоящото решение и Решение № НС-110 от 9 юни 2009 г. да се изпрати на РИК - София № 25.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РСЗТ

Всички решения