Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-189/25.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-189
София, 25.06.2009

ОТНОСНО: На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

В държавите, където ще се произвеждат избори за народни представители на 5 юли 2009 г., целият набор от изборни книжа (ДВ, бр. 34 от 8.05.2009 г.) може да се изпрати и по електронен път, с изключение на съседните страни - Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Турция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

АП/ЗТ

В държавите, където ще се произвеждат избори за народни представители на 5 юли 2009 г., целият набор от изборни книжа (ДВ, бр. 34 от 8.05.2009 г.) може да се изпрати и по електронен път, с изключение на съседните страни - Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Турция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

АП/ЗТ

Всички решения