Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-110/09.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-110
София, 09.06.2009

ОТНОСНО: жалба от Волен Сидеров срещу решение № 7 т 2 юни 2009 г. на РИК – София № 24

Постъпила е жалба вх. № 130 от 6 юни 2009 г. от Волен Сидеров - представляващ ПП "АТАКА", срещу решение № 7 от 2 юни 2009 г. на РИК - София № 24, за назначаване съставите на СИК в район "Връбница", София. Твърди се, че е допуснато нарушение на чл. 14, ал. 2 от ЗИНП и Решение № НС-16 на ЦИК, т. 5.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е неоснователна. Районна избирателна комисия - София № 24, е спазила изискванията на чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗИНП, който гласи, че съставите на СИК при секции с над 300 избиратели са до 9 члена. В правото на кмета на общината е да предложи съставите на СИК, както и тяхната численост. Предложението на кмета на район "Връбница" е съобразено със становището на всички останали политически партии, поради което жалбата е неоснователна

На основание чл. 23, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 25, ал. 3 и във връзка с чл. 14, ал. 2, т. 3 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Волен Сидеров - представляващ ПП "АТАКА", срещу решение № 7 от 2 юни 1997 г. на РИК - София № 24.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

БТ/ЛТ

Всички решения