Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Указ 110

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

 

 

УКАЗ № 110

 

На основание чл. 98, т. 1 във връзка с чл. 64, ал. 3 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители

 

ПОСТАНОВЯВАМ:

 

Насрочвам избори за Народно събрание на 5 юли 2009 г.

 

 

Издаден в София на 28 април 2009 г.

 

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Миглена Тачева