Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

3 ИР - Варна

1 - "Ред, законност и справедливост"

 1. Димитър Иванов Абаджиев
 2. Димитър Иванов Корназов
 3. Камен Павлов Каменов
 4. Иван Димитров Тодоров
 5. Светлана Райчева Димитракиева
 6. Нели Вълева Пейкова
 7. Славея Милкова Сурчева
 8. Антон Димитров Златев
 9. Милена Цандева Костова
 10. Иво Йосифов Артименков
 11. Евгени Лазаров Ганчев
 12. Диян Стоянов Балев
 13. Добромир Петков Попов
 14. Петко Христов Иванов
 15. Николай Димитров Петров
 16. Жеко Маринов Жеков
 17. Георги Йорданов Василев
 18. Кадрия Мехмед Мехмед
 19. Тенислав Теодоров Тодоров
 20. Елида Йорданова Лазарова
 21. Росен Асенов Каменов
 22. Ласко Маринов Ласков
 23. Ангелина Добрева Николова

2 - ПП "ЛИДЕР"

 1. Красен Кирилов Кралев
 2. Людмил Василев Бучев
 3. Ивайло Симеонов Бояджиев
 4. Теодор Койчев Коев
 5. Христо Видолов Христов
 6. Георги Христов Костов
 7. Галин Светославов Недев
 8. Йорданка Димитрова Бахчеванова
 9. Валери Петров Илиев
 10. Нина Василева Господинова
 11. Стела Ганчева Пеева
 12. Настя Костадинова Костадинова
 13. Валентин Цанков Георгиев
 14. Кирил Константинов Пенчев
 15. Христо Ненчев Николов
 16. Минко Нейков Христов

3 - ГЕРБ

 1. Цветан Генчев Цветанов
 2. Павел Илиев Димитров
 3. Красимир Петров Петров
 4. Свилен Николов Крайчев
 5. Димитър Йорданов Атанасов
 6. Емил Йорданов Радев
 7. Светослав Неделчев Неделчев
 8. Даниела Маринова Петрова
 9. Николай Димитров Костадинов
 10. Емануил Младенов Манолов
 11. Лилия Кирилова Христова
 12. Пенка Димитрова Йорданова
 13. Ивайло Николаев Комитов
 14. Светослав Димитров Трайков
 15. Лидия Велик Маринова
 16. Славчо Славов Славов
 17. Марина Петрова Панайотова-Карапетян
 18. Зарина Николаева Бъчварова
 19. Юлияна Атанасова Боева
 20. Пламен Георгиев Пенев
 21. Пламен Андонов Боев
 22. Мартин Светлозаров Байчев
 23. Явор Маринов Янков
 24. Станислав Георгиев Иванов

4 - ДПС "Движение за права и свободи"

 1. Йордан Кирилов Цонев
 2. Ерджан Себайтин Ебатин
 3. Янко Петров Станев
 4. Рушен Мехмед Риза
 5. Синан Хюсеин Мехмед
 6. Светльо Христов Якимов
 7. Серпил Ниязиева Хюсеинова
 8. Неджиб Ремзиев Неджибов
 9. Мерткан Аптулов Ибрямов
 10. Айсел Мустафова Салимова
 11. Орхан Хюсеин Хасан
 12. Мехмед Якуб Мехмед
 13. Атче Хасан Мехмед
 14. Юсеин Халил Юсеин
 15. Медиха Енвер Мехмед-Хамза
 16. Георги Йорданов Георгиев
 17. Ерол Шефкед Яшар
 18. Хюсни Осман Адем
 19. Али Мехмедов Фейзулов
 20. Симеон Петров Киряков
 21. Сечкин Джамалов Юсеинов
 22. Ферхан Юсеин Хасан
 23. Ридван Салиев Исмаилов
 24. Кадир Мехмед Кадир

5 - Партия АТАКА

 1. Волен Николов Сидеров
 2. Димитър Анастасов Карбов
 3. Камен Маринов Петков
 4. Цвета Алипиева Георгиева
 5. Максим Николов Иванов
 6. Галина Веселинова Стефанова
 7. Йордан Руменов Йорданов
 8. Станислав Темелков Димитров
 9. Цветомир Красимиров Грънчаров
 10. Янко Недков Янев
 11. Васил Димитров Дюлгеров
 12. Красимир Йорданов Иванов
 13. Димитър Красимиров Минчев
 14. Живка Койчева Костова

6 - КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

 1. Сергей Дмитриевич Станишев
 2. Андрей Лазаров Пантев
 3. Борислав Гуцанов Гуцанов
 4. Боян Симеонов Димитров
 5. Лидия Дунова Петкова
 6. Иво Петров Сеферов
 7. Петър Панчев Петров
 8. Станка Панайотова Маринчева
 9. Стефан Кирилов Цонев
 10. Валерия Александрова Ангелова
 11. Красимир Христов Янков
 12. Румен Василев Йорданов
 13. Атанас Димитров Кузев
 14. Борислав Николаев Натов
 15. Мая Иванова Раданова-Кръстева
 16. Иван Петков Христов
 17. Йордан Ангелов Вълков
 18. Николай Филев Джагаров
 19. Тодорка Павлова Коларова
 20. Огнян Огнянов Кондов
 21. Мария Тодорова Тодорова
 22. Валентина Стоянова Велчева-Данева

7 - СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА"

 1. Станчо Николов Тодоров
 2. Димитър Кунов Йотински
 3. Димитър Йорданов Йорданов
 4. Руси Парашкевов Русев
 5. Владислав Веселинов Венков
 6. Нешо Цанков Нешев
 7. Иван Гергов Стойчовски
 8. Свилен Генчев Дечев
 9. Здравелина Димитрова Иванова
 10. Васил Друмев Стамов
 11. Васил Димитров Димов
 12. Николай Жеков Ников

8 - НДСВ

 1. Николай Василев Василев
 2. Иван Георгиев Мънков
 3. Пламен Георгиев Константинов
 4. Анелия Христова Атанасова
 5. Яни Димитров Янев
 6. Деница Ивайлова Димитрова
 7. Биляна Илиева Раева
 8. Станко Атанасов Станков
 9. Стилиян Иванов Гроздев
 10. Николинка Мариянова Даскалова
 11. Йордан Петров Андреев
 12. Никола Петров Николов
 13. Димитър Димитров Русев
 14. Христина Йорданова Кръстева
 15. Теодора Димова Трифонова
 16. Нина Петкова Жекова
 17. Галина Янева Иванова
 18. Иван Недялков Сърмов
 19. Йордан Райков Йорданов
 20. Илиан Христов Лангаров
 21. Веселин Райчев Моров
 22. Тодор Николов Зафиров
 23. Димитричка Панайотова Минчева
 24. Драган Ангелов Драганов

10 - "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ"

 1. Велко Вълканов Иванов
 2. Пламен Георгиев Николов
 3. Николай Илиев Петков
 4. Георги Иванов Гроздев
 5. Георги Иванов Чернев
 6. Силвия Георгиева Ангелова
 7. Дияна Антонова Иванова
 8. Георги Николов Ирибаджаков
 9. Тодор Желев Тодоров
 10. Драга Недкова Иванова
 11. Емануил Георгиев Славов
 12. Стоян Киров Минов
 13. Слави Иванов Славов

11 - Партия на Либералната Алтернатива и Мира (ПЛАМ)

12 - ПП ЗЕЛЕНИТЕ

 1. Деница Петрова Петрова
 2. Мариана Костадинова Стоянова
 3. Мария Атанасова Христова
 4. Александър Първанов Асенов
 5. Александър Венциславов Христов

13 - "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

 1. Костадин Георгиев Костадинов
 2. Пламен Николаев Викторов
 3. Росен Танев Димитров
 4. Петър Атанасов Бегажев
 5. Елена Манолова Бомплитц
 6. Тодор Стефанов Досев
 7. Веселин Стоянов Едров
 8. Николай Борисов Колев
 9. Мирела Иванова Иванова
 10. Красимира Евгениева Петрова
 11. Найден Тодев Найденов
 12. Елисавета Василева Джикова
 13. Маринка Тодорова Стоименова
 14. Вичка Димова Жечева

15 - П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ"

 1. Бисер Сашев Татаров

16 - ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП)

 1. Ивайло Дражев Атанасов
 2. Юлий Григоров Абаджиев
 3. Марияна Ангелова Янева
 4. Емил Павлов Маринов
 5. Юлиана Добрева Трифонова
 6. Румен Николов Парашкевов
 7. Владимир Николов Колев
 8. Илияна Владимирова Богданова
 9. Ваня Мицова Лазарова
 10. Валентин Симеонов Георгиев
 11. Владимир Павлов Димитров
 12. Огнян Ангелов Бориславов
 13. Росен Стоянов Димитров
 14. Станислав Христов Костадинов
 15. Григор Юлий Абаджиев
 16. Яна Димитрова Стефанова

17 - Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството"

 1. Иван Стоилов Цицелков
 2. Зинаида Донева Пантелеева
 3. Диана Колева Манева
 4. Ивелин Иванов Грънчаров
 5. Денчо Стоянов Стоянов
 6. Стефан Георгиев Тодоров
 7. Десислава Белева Андреева
 8. Божан Иванов Пейчев
 9. Пламен Недков Нейчев
 10. Димитър Иванов Стоянов
 11. Живко Иванов Божилов

18 - Български Национален Съюз - НД

 1. Боян Боянов Станков-Расате
 2. Александър Бориславов Борисов
 3. Искрен Генчев Станев
 4. Наум Асенов Наумов
 5. Стефан Красимиров Стефанов
 6. Иван Веселинов Вичев
 7. Антоанета Христова Иванова
 8. Момчил Георгиев Петков
 9. Божил Маринов Богословов
 10. Радостина Петкова Петкова

19 - "Синята коалиция"

 1. Димитър Енчев Камбуров
 2. Александър Йорданов Александров
 3. Стелиян Георгиев Севастиянов
 4. Владимир Цветанов Разсолков
 5. Тодор Божидаров Тодоров
 6. Юрий Георгиев Юриев
 7. Цветнен Димитров Цветков
 8. Радка Илиева Дукова-Русева
 9. Васил Людмилов Литов
 10. Живко Великов Тодоров
 11. Димитър Стоянов Бъчваров
 12. Ивелина Павлеева Спирова
 13. Георги Янев Георгиев
 14. Иван Стефков Иванов
 15. Борис Иванов Чернооков
 16. Весислав Величков Дюлгеров
 17. Лиляна Димитрова Шопова

20 - "За Родината - ДГИ-НЛ"

 1. Онник Хаик Ованезов
 2. Димчо Христов Димов
 3. Иво Георгиев Василев
 4. Мариан Атанасов Георгиев
 5. Петър Дончев Дончев
 6. Димитър Кирилов Пърлов
 7. Захаринчо Тодоров Робев
 8. Димо Христов Димитров
 9. Румен Борисов Ралчев
 10. Николай Колев Колев

Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол