Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Изборни книжа

 • Избирателен списък MS Word | PDF
 • Допълнителен избирателен списък MS Word | PDF
 • Заявление по чл. 32, ал. 1 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Заявление по чл. 28, ал. 5 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Заявление по чл. 36, ал. 1 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Удостоверение за гласуване на друго място MS Word | PDF
 • Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място MS Word | PDF
 • Искане по чл. 36а, ал. 1 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Заявление по чл. 78б, ал. 2 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Заявление по чл. 41, ал. 8, т.2, §1, т. 1 от ДР на ЗИНП MS Word | PDF
 • Удостоверение за избран член на РИК MS Word | PDF
 • Удостоверение за избран член на СИК MS Word | PDF
 • Заявление по чл. 50, ал. 2 и ал.3 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия за участие в изборите за народни представители MS Word | PDF
 • Заявление по чл. 50, ал. 2 и ал. 4 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на коалиция за участие в изборите за народни представители MS Word | PDF
 • Регистър на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г. MS Word | PDF
 • Удостоверение за регистрация на партия MS Word | PDF
 • Удостоверение за регистрация на коалиция MS Word | PDF
 • Заявление по чл. 46, ал. 3 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Подписка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за народен представител MS Word | PDF
 • Регистър на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител в едномандатен избирателен район MS Word | PDF
 • Удостоверение за регистрация на инициативен комитет MS Word | PDF
 • Удостоверение за наблюдател MS Word | PDF
 • Удостоверение за чуждестранен наблюдател MS Word | PDF
 • Предложение по чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Заявление по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Декларация по чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Регистър на кандидатските листи на партии и коалиции в многомандатен избирателен район MS Word | PDF
 • Удостоверение за регистрация на кандидат в листа MS Word | PDF
 • Предложение по чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Заявление по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Декларация по чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Предложение по чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Заявление по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Декларация по чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗИНП MS Word | PDF
 • Регистър на мажоритарните кандидати в едномандатен избирателен район MS Word | PDF
 • Удостоверение за регистрация на мажоритарен кандидат MS Word | PDF
 • Удостоверение за регистрация на независим кандидат MS Word | PDF
 • Удостоверение за застъпник MS Word | PDF
 • Образец бюлетина за кандидатски листи MS Word | PDF
 • Образец бюлетина за мажоритарен кандидат MS Word | PDF
 • Образец бюлетина за гласуване в чужбина MS Word | PDF
 • Декларация от лице, служебно заето в произвеждането на изборите MS Word | PDF
 • Декларация от избиратели ученици и студенти MS Word | PDF
 • Декларация от избиратели с физически или зрителни увреждания MS Word | PDF
 • Протокол за приемане на избирателния списък MS Word | PDF
 • Протокол за приемане на изборни книжа и материали MS Word | PDF
 • Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия MS Word | PDF
 • Протокол за маркиране на допълнителния печат на секционната избирателна комисия MS Word | PDF
 • Протокол на Секционната избирателна комисия в Избирателна секция MS Word | PDF
 • Извлечение от протокол на Секционната избирателна комисия в Избирателна секция MS Word | PDF
 • Протокол на Районна избирателна комисия MS Word | PDF
 • Извлечение от протокол на Районна избирателна комисия MS Word | PDF
 • Решение за обявяване на избран народен представител MS Word | PDF
 • Удостоверение за пропорционално избран народен представител MS Word | PDF
 • Удостоверение за мажоритарно избран народен представител MS Word | PDF