Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решения

НС-106/05.06.2009
избор на автоматизирана система за експериментално гласуване по електронен път на 5 юли 2009 г.

НС-105/05.06.2009
определяне на избирателните секции, в които се осъществява експерименталното гласуване по електронен път

НС-104/04.06.2009
условия и ред за експериментално гласуване по електронен път с автоматизирани системи

НС-103/04.06.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-45 от 16 май 2009 г. на ЦИК

НС-102/03.06.2009
одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 2

НС-101/03.06.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-41 от 15 май 2009 г. на ЦИК

НС-100/03.06.2009
гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението

НС-99/03.06.2009
регистриране на политическа партия “ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-98/03.06.2009
регистриране на политическа партия Съюз на патриотичните сили “ЗАЩИТА” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-97/02.06.2009
регистрация на Сдружение „КОРЕКТИВИ” за участие с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

НС-96/02.06.2009
регистриране на политическа партия “АТАКА” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-95/01.06.2009
утвърждаване на техническия образец на изборните бюлетини за гласуване в страната и в чужбина

НС-94/01.06.2009
заличаване на резервен член на РИК - Разград

НС-93/01.06.2009
приемане на Методически указания за районните избирателни комисии – част ІІ

НС-92/30.05.2009
приемане Методически указания за работата на секционните избирателни комисии

НС-91/30.05.2009
регистриране на коалиция от партии “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-90/29.05.2009
одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 1

НС-89/29.05.2009
замяна на член на РИК – София № 24

НС-88/29.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-59 от 16 май 2009 г. на ЦИК

НС-87/29.05.2009
замяна на член на РИК – Перник

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11