Първа стъпка – разпределение на мандатите за всяка партия и коалиция на национално ниво
Втора стъпка – разпределение на спечелените мандати за всяка партия или коалиция в многомандатните избирателни райони
Трета стъпка – преразпределение на броя на предварително получени мандати за партиите и коалициите в многомандатните избирателни райони и окончателно разпределение на мандатите за народни представители в многомандатните избирателни райони
Окончателно разпределение на мандатите


Брой гласове за партии/коалиции по райони:

Партии Райони Общо
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
РЗС 18259 7823 8104 8409 2093 3228 2263 3329 781 5199 4465 2341 6164 7006 7371 10753 6868 983 7097 1883 3280 1605 7997 7152 8327 6055 8870 2272 5819 2482 4719 1585 174582
ЛИДЕР 7774 7474 7461 4394 1844 6686 1435 4199 772 7782 2101 7445 4558 6711 8722 5440 3466 815 2305 1024 3951 2615 4042 3474 4330 6671 8285 1003 5213 2021 2628 1154 137795
ГЕРБ 69710 90033 118111 62371 20273 38422 35727 40285 18648 31432 33824 31403 62423 31366 59081 88944 77500 18885 55732 23595 40912 24658 98933 88745 104333 59454 79364 18759 57706 36093 28493 33426 1678641
ДПС 32811 38239 23835 12211 2830 7104 3950 14653 67770 969 6695 2187 27283 979 10718 9385 22374 43960 18752 30458 8988 16559 1129 1307 1205 7134 9579 32697 22898 35715 2221 93926 610521
АТАКА 12064 48398 34524 16732 3408 9451 7545 14097 2305 4735 8626 6956 13083 5026 20384 11549 21247 4828 16290 6605 10397 2933 10037 10168 10640 15215 21307 6086 15450 9798 9591 6258 395733
КБ 24601 32569 42275 25119 15906 24978 12836 25650 6304 18633 16862 18651 27629 16618 30421 31785 39927 6932 20313 10974 22552 16782 43915 31412 36418 31475 39356 12345 25069 17786 18172 3882 748147
СПС ЗАЩИТА 278 220 259 291 110 271 140 155 25 95 190 236 0 156 426 171 130 73 119 0 150 62 669 688 407 171 267 77 142 156 144 90 6368
НДСВ 6388 5161 8828 3461 3724 8492 2262 2152 872 2944 2390 4128 3490 2066 2964 5359 3828 1023 4501 1687 3945 2318 9849 7453 5623 2738 6675 1168 4670 2677 2832 1802 127470
БЛК 270 306 313 332 125 209 130 106 48 153 131 375 485 246 570 281 501 51 232 102 138 129 868 632 485 272 390 132 167 109 229 245 8762
ПЛАМ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2501 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 56 104 54 23 0 0 0 0 0 53 2828
ПП ЗЕЛЕНИТЕ 439 874 1432 527 218 258 198 257 61 333 182 209 355 345 397 1043 287 103 341 96 289 130 4774 3127 2513 531 629 82 274 187 226 1124 21841
СД 176 236 229 155 71 128 112 137 33 104 128 155 246 91 151 197 125 27 130 113 91 47 266 244 200 233 459 35 150 51 259 225 5004
ДБ 68 308 103 110 58 66 38 51 14 128 59 105 99 61 98 174 89 24 147 33 59 32 238 191 175 166 104 26 125 52 48 406 3455
ОБП 0 138 164 325 0 0 0 0 0 0 23 67 0 0 72 144 178 0 0 0 90 0 191 186 156 64 162 0 98 0 55 62 2175
НДСО 58 40 78 0 37 60 35 113 19 30 30 35 99 76 130 0 58 0 0 66 23 29 176 129 156 77 154 34 36 35 24 37 1874
БНС-НД 174 194 256 55 70 111 47 82 18 66 83 128 124 0 118 221 107 0 71 0 83 53 410 322 429 151 142 13 110 54 38 83 3813
СК 11518 12444 15551 8678 3103 4590 3819 4533 983 4510 5234 4908 7809 4677 11532 16425 11507 1967 6554 1073 3871 2412 43120 33856 22992 6566 10353 1432 5131 2550 2906 9058 285662
За Родината - ДГИ-НЛ 397 526 573 490 0 453 187 180 136 557 240 351 450 294 328 566 379 56 300 116 310 213 959 789 933 457 365 95 267 221 223 113 11524
Общо за района 184985 244983 262096 143660 53870 104507 70724 109979 98789 80171 81263 79680 154297 75755 153483 182437 188571 79727 132884 77825 99129 70577 227629 189979 199376 137453 186461 76256 143325 109987 72808 153529 4226195
Мандати за района 9 11 12 8 3 6 4 6 4 4 4 5 8 4 9 9 10 4 7 4 6 4 11 10 10 7 10 4 7 5 4 0 209

Първа стъпка – разпределение на мандатите за всяка партия и коалиция на национално ниво.

Сума от всички действителни гласове: 4226195
Изборен праг за партии: 169048
Изборен праг за коалиции: 169048

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 209

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 3893286
Квота на Хеър: 18628.1626794258373205741626794258373206

ПартияРЗСЛИДЕРГЕРБДПСАТАКАКБСПС ЗАЩИТАНДСВБЛКПЛАМПП ЗЕЛЕНИТЕСДДБОБПНДСОБНС-НДСКЗа Родината - ДГИ-НЛ
Брой канд.380375418373216392192397287169821957117126159360104
Vi174582
4.13%
137795
3.26%
1678641
39.72%
610521
14.45%
395733
9.36%
748147
17.70%
6368
0.15%
127470
3.02%
8762
0.21%
2828
0.07%
21841
0.52%
5004
0.12%
3455
0.08%
2175
0.05%
1874
0.04%
3813
0.09%
285662
6.76%
11524
0.27%
mi 9.371939- 90.113074 32.774086 21.243802 40.162147---------- 15.334953-
pi9-90322140----------15-
ri 0.371939- 0.113074 0.774086 0.243802 0.162147---------- 0.334953-
Доп. манд.1-0100----------0-
Общо манд.10-90332140----------15-

Втора стъпка – разпределение на спечелените мандати за всяка партия или коалиция в многомандатните избирателни райони.

Разпределение на мандатите на "Ред, законност и справедливост" по райони:

Сума от гласовете на партията от всички секции в страната: 172997
Брой мандати за разпределяне: 10
Квота на Хеър: 17299.7

Район01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Брой канд.1820231661181077881581815178138982215151415614108
Vi18259
10.55%
7823
4.52%
8104
4.68%
8409
4.86%
2093
1.21%
3228
1.87%
2263
1.31%
3329
1.92%
781
0.45%
5199
3.01%
4465
2.58%
2341
1.35%
6164
3.56%
7006
4.05%
7371
4.26%
10753
6.22%
6868
3.97%
983
0.57%
7097
4.10%
1883
1.09%
3280
1.90%
1605
0.93%
7997
4.62%
7152
4.13%
8327
4.81%
6055
3.50%
8870
5.13%
2272
1.31%
5819
3.36%
2482
1.43%
4719
2.73%
mi 1.055452 0.452204 0.468447 0.486078 0.120985 0.186593 0.130812 0.192431 0.045145 0.300525 0.258097 0.13532 0.356307 0.404978 0.426077 0.621571 0.397001 0.056822 0.410238 0.108846 0.189599 0.092776 0.462262 0.413418 0.481338 0.350006 0.512726 0.131332 0.336364 0.143471 0.272779
pi1000000000000000000000000000000
ri 0.055452 0.452204 0.468447 0.486078 0.120985 0.186593 0.130812 0.192431 0.045145 0.300525 0.258097 0.13532 0.356307 0.404978 0.426077 0.621571 0.397001 0.056822 0.410238 0.108846 0.189599 0.092776 0.462262 0.413418 0.481338 0.350006 0.512726 0.131332 0.336364 0.143471 0.272779
Доп. манд.0111000000000011000000111010000
Общо манд.1111000000000011000000111010000

Разпределение на мандатите на ГЕРБ по райони:

Сума от гласовете на партията от всички секции в страната: 1645215
Брой мандати за разпределяне: 90
Квота на Хеър: 18280.1666666666666666666666666666666667

Район01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Брой канд.182224166128128881016818182081481282220201420814108
Vi69710
4.24%
90033
5.47%
118111
7.18%
62371
3.79%
20273
1.23%
38422
2.34%
35727
2.17%
40285
2.45%
18648
1.13%
31432
1.91%
33824
2.06%
31403
1.91%
62423
3.79%
31366
1.91%
59081
3.59%
88944
5.41%
77500
4.71%
18885
1.15%
55732
3.39%
23595
1.43%
40912
2.49%
24658
1.50%
98933
6.01%
88745
5.39%
104333
6.34%
59454
3.61%
79364
4.82%
18759
1.14%
57706
3.51%
36093
2.19%
28493
1.73%
mi 3.813423 4.925174 6.461156 3.411949 1.109016 2.101841 1.954413 2.203755 1.020122 1.719459 1.850311 1.717873 3.414794 1.715849 3.231973 4.865601 4.239567 1.033087 3.048769 1.290743 2.238054 1.348894 5.41204 4.854715 5.707442 3.252377 4.341536 1.026194 3.156755 1.974435 1.558684
pi3463121211113134413121545341311
ri 0.813423 0.925174 0.461156 0.411949 0.109016 0.101841 0.954413 0.203755 0.020122 0.719459 0.850311 0.717873 0.414794 0.715849 0.231973 0.865601 0.239567 0.033087 0.048769 0.290743 0.238054 0.348894 0.41204 0.854715 0.707442 0.252377 0.341536 0.026194 0.156755 0.974435 0.558684
Доп. манд.1110001001111101000000011000011
Общо манд.4573122212224235413121556341322

Разпределение на мандатите на ДПС "Движение за права и свободи" по райони:

Сума от гласовете на партията от всички секции в страната: 516595
Брой мандати за разпределяне: 33
Квота на Хеър: 15654.3939393939393939393939393939393939

Район01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Брой канд.1822241651281288810168171720813812787101420814105
Vi32811
6.35%
38239
7.40%
23835
4.61%
12211
2.36%
2830
0.55%
7104
1.38%
3950
0.76%
14653
2.84%
67770
13.12%
969
0.19%
6695
1.30%
2187
0.42%
27283
5.28%
979
0.19%
10718
2.07%
9385
1.82%
22374
4.33%
43960
8.51%
18752
3.63%
30458
5.90%
8988
1.74%
16559
3.21%
1129
0.22%
1307
0.25%
1205
0.23%
7134
1.38%
9579
1.85%
32697
6.33%
22898
4.43%
35715
6.91%
2221
0.43%
mi 2.095961 2.442701 1.522576 0.780037 0.18078 0.453802 0.252325 0.936031 4.329136 0.0619 0.427675 0.139705 1.742833 0.062538 0.684664 0.599512 1.429247 2.808157 1.197875 1.945652 0.574152 1.057786 0.07212 0.083491 0.076975 0.455719 0.611905 2.088679 1.46272 2.281468 0.141877
pi2210000040001000121101000002120
ri 0.095961 0.442701 0.522576 0.780037 0.18078 0.453802 0.252325 0.936031 0.329136 0.0619 0.427675 0.139705 0.742833 0.062538 0.684664 0.599512 0.429247 0.808157 0.197875 0.945652 0.574152 0.057786 0.07212 0.083491 0.076975 0.455719 0.611905 0.088679 0.46272 0.281468 0.141877
Доп. манд.0011000100001011010110000110100
Общо манд.2221000140002011131211000112220

Разпределение на мандатите на Партия АТАКА по райони:

Сума от гласовете на партията от всички секции в страната: 389475
Брой мандати за разпределяне: 21
Квота на Хеър: 18546.4285714285714285714285714285714286

Район01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Брой канд.91414936510544585911957774101066104334
Vi12064
3.10%
48398
12.43%
34524
8.86%
16732
4.30%
3408
0.88%
9451
2.43%
7545
1.94%
14097
3.62%
2305
0.59%
4735
1.22%
8626
2.21%
6956
1.79%
13083
3.36%
5026
1.29%
20384
5.23%
11549
2.97%
21247
5.46%
4828
1.24%
16290
4.18%
6605
1.70%
10397
2.67%
2933
0.75%
10037
2.58%
10168
2.61%
10640
2.73%
15215
3.91%
21307
5.47%
6086
1.56%
15450
3.97%
9798
2.52%
9591
2.46%
mi 0.650476 2.609559 1.86149 0.902168 0.183755 0.509586 0.406817 0.760092 0.124283 0.255305 0.465103 0.375059 0.705419 0.270996 1.09908 0.622707 1.145611 0.26032 0.878336 0.356133 0.560593 0.158144 0.541182 0.548246 0.573695 0.820374 1.148847 0.328149 0.833044 0.528296 0.517135
pi0210000000000010100000000010000
ri 0.650476 0.609559 0.86149 0.902168 0.183755 0.509586 0.406817 0.760092 0.124283 0.255305 0.465103 0.375059 0.705419 0.270996 0.09908 0.622707 0.145611 0.26032 0.878336 0.356133 0.560593 0.158144 0.541182 0.548246 0.573695 0.820374 0.148847 0.328149 0.833044 0.528296 0.517135
Доп. манд.1111000100001001001010111100110
Общо манд.1321000100001011101010111110110

Разпределение на мандатите на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ по райони:

Сума от гласовете на партията от всички секции в страната: 744265
Брой мандати за разпределяне: 40
Квота на Хеър: 18606.625

Район01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Брой канд.18212211612812888101681818188118982120191415811108
Vi24601
3.31%
32569
4.38%
42275
5.68%
25119
3.38%
15906
2.14%
24978
3.36%
12836
1.72%
25650
3.45%
6304
0.85%
18633
2.50%
16862
2.27%
18651
2.51%
27629
3.71%
16618
2.23%
30421
4.09%
31785
4.27%
39927
5.36%
6932
0.93%
20313
2.73%
10974
1.47%
22552
3.03%
16782
2.25%
43915
5.90%
31412
4.22%
36418
4.89%
31475
4.23%
39356
5.29%
12345
1.66%
25069
3.37%
17786
2.39%
18172
2.44%
mi 1.322163 1.750398 2.27204 1.350003 0.854857 1.342425 0.689862 1.378541 0.338804 1.001418 0.906236 1.002385 1.484901 0.893123 1.634955 1.708263 2.145849 0.372555 1.091708 0.58979 1.212041 0.901937 2.360181 1.688216 1.95726 1.691602 2.115161 0.663473 1.347316 0.955896 0.976641
pi1121010101011011201010211120100
ri 0.322163 0.750398 0.27204 0.350003 0.854857 0.342425 0.689862 0.378541 0.338804 0.001418 0.906236 0.002385 0.484901 0.893123 0.634955 0.708263 0.145849 0.372555 0.091708 0.58979 0.212041 0.901937 0.360181 0.688216 0.95726 0.691602 0.115161 0.663473 0.347316 0.955896 0.976641
Доп. манд.0100101000101111000101011101011
Общо манд.1221111101112122201111222221111

Разпределение на мандатите на "Синята коалиция" по райони:

Сума от гласовете на партията от всички секции в страната: 276604
Брой мандати за разпределяне: 15
Квота на Хеър: 18440.2666666666666666666666666666666667

Район01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Брой канд.1320179610796488168161817814712821201692051198
Vi11518
4.16%
12444
4.50%
15551
5.62%
8678
3.14%
3103
1.12%
4590
1.66%
3819
1.38%
4533
1.64%
983
0.36%
4510
1.63%
5234
1.89%
4908
1.77%
7809
2.82%
4677
1.69%
11532
4.17%
16425
5.94%
11507
4.16%
1967
0.71%
6554
2.37%
1073
0.39%
3871
1.40%
2412
0.87%
43120
15.59%
33856
12.24%
22992
8.31%
6566
2.37%
10353
3.74%
1432
0.52%
5131
1.85%
2550
0.92%
2906
1.05%
mi 0.624611 0.674828 0.843318 0.470601 0.168273 0.248912 0.207101 0.245821 0.053307 0.244573 0.283835 0.266157 0.423475 0.25363 0.625371 0.890714 0.624015 0.106669 0.355418 0.058188 0.209921 0.130801 2.338361 1.835982 1.246837 0.356069 0.561434 0.077656 0.27825 0.138284 0.15759
pi0000000000000000000000211000000
ri 0.624611 0.674828 0.843318 0.470601 0.168273 0.248912 0.207101 0.245821 0.053307 0.244573 0.283835 0.266157 0.423475 0.25363 0.625371 0.890714 0.624015 0.106669 0.355418 0.058188 0.209921 0.130801 0.338361 0.835982 0.246837 0.356069 0.561434 0.077656 0.27825 0.138284 0.15759
Доп. манд.1111000000001011100000010110000
Общо манд.1111000000001011100000221110000

Трета стъпка – преразпределение на броя на предварително получени мандати за партиите и коалициите в многомандатните избирателни райони и окончателно разпределение на мандатите за народни представители в многомандатните избирателни райони.

Разпределение на мандатите преди изваждане на мандати от районите с излишък:

Район 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Общо
РЗС 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 10
ЛИДЕР - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ГЕРБ 4 5 7 3 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 5 4 1 3 1 2 1 5 5 6 3 4 1 3 2 2 90
ДПС 2 2 2 1 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 0 33
АТАКА 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 21
КБ 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 40
СПС ЗАЩИТА - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
НДСВ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
БЛК - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ПЛАМ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ПП ЗЕЛЕНИТЕ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
СД - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ДБ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ОБП - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
НДСО - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
БНС-НД - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
СК 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 15
За Родината - ДГИ-НЛ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Разпределени 10 14 15 8 2 3 3 5 5 3 3 3 10 3 9 11 9 4 6 4 5 3 11 11 11 8 10 4 7 6 3 209
Определени от ЦИК91112836464445849910474641110107104754209

Избирателни тежести на мандатите в район 01. БЛАГОЕВГРАД:

ПартияТежест
СК11518
АТАКА12064
ДПС16405.5
ГЕРБ17427.5
РЗС18259
КБ24601

Изваждане на един мандат на "Синята коалиция" от район 01. БЛАГОЕВГРАД.

Избирателни тежести на мандатите в район 02. БУРГАС:

ПартияТежест
РЗС7823
СК12444
АТАКА16132.6666666666666666666666666666666667
КБ16284.5
ГЕРБ18006.6
ДПС19119.5

Изваждане на един мандат на "Ред, законност и справедливост" от район 02. БУРГАС.

Избирателни тежести на мандатите в район 02. БУРГАС:

ПартияТежест
СК12444
АТАКА16132.6666666666666666666666666666666667
КБ16284.5
ГЕРБ18006.6
ДПС19119.5

Изваждане на един мандат на "Синята коалиция" от район 02. БУРГАС.

Избирателни тежести на мандатите в район 02. БУРГАС:

ПартияТежест
АТАКА16132.6666666666666666666666666666666667
КБ16284.5
ГЕРБ18006.6
ДПС19119.5

Изваждане на един мандат на Партия АТАКА от район 02. БУРГАС.

Избирателни тежести на мандатите в район 03. ВАРНА:

ПартияТежест
РЗС8104
ДПС11917.5
СК15551
ГЕРБ16873
АТАКА17262
КБ21137.5

Изваждане на един мандат на "Ред, законност и справедливост" от район 03. ВАРНА.

Избирателни тежести на мандатите в район 03. ВАРНА:

ПартияТежест
ДПС11917.5
СК15551
ГЕРБ16873
АТАКА17262
КБ21137.5

Изваждане на един мандат на ДПС "Движение за права и свободи" от район 03. ВАРНА.

Избирателни тежести на мандатите в район 03. ВАРНА:

ПартияТежест
СК15551
ГЕРБ16873
АТАКА17262
КБ21137.5
ДПС23835

Изваждане на един мандат на "Синята коалиция" от район 03. ВАРНА.

Избирателни тежести на мандатите в район 09. КЪРДЖАЛИ:

ПартияТежест
ДПС16942.5
ГЕРБ18648

Изваждане на един мандат на ДПС "Движение за права и свободи" от район 09. КЪРДЖАЛИ.

Избирателни тежести на мандатите в район 13. ПАЗАРДЖИК:

ПартияТежест
СК7809
АТАКА13083
ДПС13641.5
КБ13814.5
ГЕРБ15605.75

Изваждане на един мандат на "Синята коалиция" от район 13. ПАЗАРДЖИК.

Избирателни тежести на мандатите в район 13. ПАЗАРДЖИК:

ПартияТежест
АТАКА13083
ДПС13641.5
КБ13814.5
ГЕРБ15605.75

Изваждане на един мандат на Партия АТАКА от район 13. ПАЗАРДЖИК.

Избирателни тежести на мандатите в район 16. ПЛОВДИВ град:

ПартияТежест
ДПС9385
РЗС10753
АТАКА11549
КБ15892.5
СК16425
ГЕРБ17788.8

Изваждане на един мандат на ДПС "Движение за права и свободи" от район 16. ПЛОВДИВ град.

Избирателни тежести на мандатите в район 16. ПЛОВДИВ град:

ПартияТежест
РЗС10753
АТАКА11549
КБ15892.5
СК16425
ГЕРБ17788.8

Изваждане на един мандат на "Ред, законност и справедливост" от район 16. ПЛОВДИВ град.

Избирателни тежести на мандатите в район 24. СОФИЯ 24 МИР:

ПартияТежест
РЗС7152
АТАКА10168
КБ15706
СК16928
ГЕРБ17749

Изваждане на един мандат на "Ред, законност и справедливост" от район 24. СОФИЯ 24 МИР.

Избирателни тежести на мандатите в район 25. СОФИЯ 25 МИР:

ПартияТежест
РЗС8327
АТАКА10640
ГЕРБ17388.8333333333333333333333333333333333
КБ18209
СК22992

Изваждане на един мандат на "Ред, законност и справедливост" от район 25. СОФИЯ 25 МИР.

Избирателни тежести на мандатите в район 26. СОФИЯ област:

ПартияТежест
СК6566
ДПС7134
АТАКА15215
КБ15737.5
ГЕРБ19818

Изваждане на един мандат на "Синята коалиция" от район 26. СОФИЯ област.

Избирателни тежести на мандатите в район 30. ШУМЕН:

ПартияТежест
АТАКА9798
КБ17786
ДПС17857.5
ГЕРБ18046.5

Изваждане на един мандат на Партия АТАКА от район 30. ШУМЕН.

Разпределение на мандатите след изваждане на мандати от районите с излишък:

Район 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Общо
РЗС 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
ЛИДЕР - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ГЕРБ 4 5 7 3 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 5 4 1 3 1 2 1 5 5 6 3 4 1 3 2 2 90
ДПС 2 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 1 3 1 2 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 0 30
АТАКА 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 18
КБ 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 40
СПС ЗАЩИТА - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
НДСВ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
БЛК - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ПЛАМ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ПП ЗЕЛЕНИТЕ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
СД - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ДБ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ОБП - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
НДСО - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
БНС-НД - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
СК 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 10
За Родината - ДГИ-НЛ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Разпределени 9 11 12 8 2 3 3 5 4 3 3 3 8 3 9 9 9 4 6 4 5 3 11 10 10 7 10 4 7 5 3 193
Определени от ЦИК91112836464445849910474641110107104754209

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
05060708101112141719212231
РЗС 2093.00 3228.00 2263.00 3329.00 5199.00 4465.00 2341.00 7006.00 6868.00 7097.00 3280.00 1605.00 4719.00
ДПС 2830.00 7104.00 3950.00 7326.50 969.00 6695.00 2187.00 979.00 11187.00 9376.00 4494.00 8279.50 2221.00
АТАКА 3408.00 9451.00 7545.00 7048.50 4735.00 8626.00 6956.00 5026.00 10623.50 8145.00 5198.50 2933.00 9591.00
СК 3103.00 4590.00 3819.00 4533.00 4510.00 5234.00 4908.00 4677.00 5753.50 6554.00 3871.00 2412.00 2906.00


Район Партия Тежест
17. ПЛОВДИВ окръгДПС11187
17. ПЛОВДИВ окръгАТАКА10623.5
31. ЯМБОЛАТАКА9591
06. ВРАЦААТАКА9451
19. РУСЕДПС9376
11. ЛОВЕЧАТАКА8626
22. СМОЛЯНДПС8279.5
19. РУСЕАТАКА8145
07. ГАБРОВОАТАКА7545
08. ДОБРИЧДПС7326.5
06. ВРАЦАДПС7104
19. РУСЕРЗС7097
08. ДОБРИЧАТАКА7048.5
14. ПЕРНИКРЗС7006
12. МОНТАНААТАКА6956
17. ПЛОВДИВ окръгРЗС6868
11. ЛОВЕЧДПС6695
19. РУСЕСК6554
17. ПЛОВДИВ окръгСК5753.5
11. ЛОВЕЧСК5234
10. КЮСТЕНДИЛРЗС5199
21. СЛИВЕНАТАКА5198.5
14. ПЕРНИКАТАКА5026
12. МОНТАНАСК4908
10. КЮСТЕНДИЛАТАКА4735
31. ЯМБОЛРЗС4719
14. ПЕРНИКСК4677
06. ВРАЦАСК4590
08. ДОБРИЧСК4533
10. КЮСТЕНДИЛСК4510
21. СЛИВЕНДПС4494
11. ЛОВЕЧРЗС4465
07. ГАБРОВОДПС3950
21. СЛИВЕНСК3871
07. ГАБРОВОСК3819
05. ВИДИНАТАКА3408
08. ДОБРИЧРЗС3329
21. СЛИВЕНРЗС3280
06. ВРАЦАРЗС3228
05. ВИДИНСК3103
22. СМОЛЯНАТАКА2933
31. ЯМБОЛСК2906
05. ВИДИНДПС2830
22. СМОЛЯНСК2412
12. МОНТАНАРЗС2341
07. ГАБРОВОРЗС2263
31. ЯМБОЛДПС2221
12. МОНТАНАДПС2187
05. ВИДИНРЗС2093
22. СМОЛЯНРЗС1605
14. ПЕРНИКДПС979
10. КЮСТЕНДИЛДПС969

Добавяне на един мандат на ДПС "Движение за права и свободи" към район 17. ПЛОВДИВ окръг.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
050607081011121419212231
РЗС 2093.00 3228.00 2263.00 3329.00 5199.00 4465.00 2341.00 7006.00 7097.00 3280.00 1605.00 4719.00
ДПС 2830.00 7104.00 3950.00 7326.50 969.00 6695.00 2187.00 979.00 9376.00 4494.00 8279.50 2221.00
АТАКА 3408.00 9451.00 7545.00 7048.50 4735.00 8626.00 6956.00 5026.00 8145.00 5198.50 2933.00 9591.00
СК 3103.00 4590.00 3819.00 4533.00 4510.00 5234.00 4908.00 4677.00 6554.00 3871.00 2412.00 2906.00


Район Партия Тежест
31. ЯМБОЛАТАКА9591
06. ВРАЦААТАКА9451
19. РУСЕДПС9376
11. ЛОВЕЧАТАКА8626
22. СМОЛЯНДПС8279.5
19. РУСЕАТАКА8145
07. ГАБРОВОАТАКА7545
08. ДОБРИЧДПС7326.5
06. ВРАЦАДПС7104
19. РУСЕРЗС7097
08. ДОБРИЧАТАКА7048.5
14. ПЕРНИКРЗС7006
12. МОНТАНААТАКА6956
11. ЛОВЕЧДПС6695
19. РУСЕСК6554
11. ЛОВЕЧСК5234
10. КЮСТЕНДИЛРЗС5199
21. СЛИВЕНАТАКА5198.5
14. ПЕРНИКАТАКА5026
12. МОНТАНАСК4908
10. КЮСТЕНДИЛАТАКА4735
31. ЯМБОЛРЗС4719
14. ПЕРНИКСК4677
06. ВРАЦАСК4590
08. ДОБРИЧСК4533
10. КЮСТЕНДИЛСК4510
21. СЛИВЕНДПС4494
11. ЛОВЕЧРЗС4465
07. ГАБРОВОДПС3950
21. СЛИВЕНСК3871
07. ГАБРОВОСК3819
05. ВИДИНАТАКА3408
08. ДОБРИЧРЗС3329
21. СЛИВЕНРЗС3280
06. ВРАЦАРЗС3228
05. ВИДИНСК3103
22. СМОЛЯНАТАКА2933
31. ЯМБОЛСК2906
05. ВИДИНДПС2830
22. СМОЛЯНСК2412
12. МОНТАНАРЗС2341
07. ГАБРОВОРЗС2263
31. ЯМБОЛДПС2221
12. МОНТАНАДПС2187
05. ВИДИНРЗС2093
22. СМОЛЯНРЗС1605
14. ПЕРНИКДПС979
10. КЮСТЕНДИЛДПС969

Добавяне на един мандат на Партия АТАКА към район 31. ЯМБОЛ.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
0506070810111214192122
РЗС 2093.00 3228.00 2263.00 3329.00 5199.00 4465.00 2341.00 7006.00 7097.00 3280.00 1605.00
ДПС 2830.00 7104.00 3950.00 7326.50 969.00 6695.00 2187.00 979.00 9376.00 4494.00 8279.50
АТАКА 3408.00 9451.00 7545.00 7048.50 4735.00 8626.00 6956.00 5026.00 8145.00 5198.50 2933.00
СК 3103.00 4590.00 3819.00 4533.00 4510.00 5234.00 4908.00 4677.00 6554.00 3871.00 2412.00


Район Партия Тежест
06. ВРАЦААТАКА9451
19. РУСЕДПС9376
11. ЛОВЕЧАТАКА8626
22. СМОЛЯНДПС8279.5
19. РУСЕАТАКА8145
07. ГАБРОВОАТАКА7545
08. ДОБРИЧДПС7326.5
06. ВРАЦАДПС7104
19. РУСЕРЗС7097
08. ДОБРИЧАТАКА7048.5
14. ПЕРНИКРЗС7006
12. МОНТАНААТАКА6956
11. ЛОВЕЧДПС6695
19. РУСЕСК6554
11. ЛОВЕЧСК5234
10. КЮСТЕНДИЛРЗС5199
21. СЛИВЕНАТАКА5198.5
14. ПЕРНИКАТАКА5026
12. МОНТАНАСК4908
10. КЮСТЕНДИЛАТАКА4735
14. ПЕРНИКСК4677
06. ВРАЦАСК4590
08. ДОБРИЧСК4533
10. КЮСТЕНДИЛСК4510
21. СЛИВЕНДПС4494
11. ЛОВЕЧРЗС4465
07. ГАБРОВОДПС3950
21. СЛИВЕНСК3871
07. ГАБРОВОСК3819
05. ВИДИНАТАКА3408
08. ДОБРИЧРЗС3329
21. СЛИВЕНРЗС3280
06. ВРАЦАРЗС3228
05. ВИДИНСК3103
22. СМОЛЯНАТАКА2933
05. ВИДИНДПС2830
22. СМОЛЯНСК2412
12. МОНТАНАРЗС2341
07. ГАБРОВОРЗС2263
12. МОНТАНАДПС2187
05. ВИДИНРЗС2093
22. СМОЛЯНРЗС1605
14. ПЕРНИКДПС979
10. КЮСТЕНДИЛДПС969

Добавяне на един мандат на Партия АТАКА към район 06. ВРАЦА.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
0506070810111214192122
РЗС 2093.00 3228.00 2263.00 3329.00 5199.00 4465.00 2341.00 7006.00 7097.00 3280.00 1605.00
ДПС 2830.00 7104.00 3950.00 7326.50 969.00 6695.00 2187.00 979.00 9376.00 4494.00 8279.50
АТАКА 3408.00 4725.50 7545.00 7048.50 4735.00 8626.00 6956.00 5026.00 8145.00 5198.50 2933.00
СК 3103.00 4590.00 3819.00 4533.00 4510.00 5234.00 4908.00 4677.00 6554.00 3871.00 2412.00


Район Партия Тежест
19. РУСЕДПС9376
11. ЛОВЕЧАТАКА8626
22. СМОЛЯНДПС8279.5
19. РУСЕАТАКА8145
07. ГАБРОВОАТАКА7545
08. ДОБРИЧДПС7326.5
06. ВРАЦАДПС7104
19. РУСЕРЗС7097
08. ДОБРИЧАТАКА7048.5
14. ПЕРНИКРЗС7006
12. МОНТАНААТАКА6956
11. ЛОВЕЧДПС6695
19. РУСЕСК6554
11. ЛОВЕЧСК5234
10. КЮСТЕНДИЛРЗС5199
21. СЛИВЕНАТАКА5198.5
14. ПЕРНИКАТАКА5026
12. МОНТАНАСК4908
10. КЮСТЕНДИЛАТАКА4735
06. ВРАЦААТАКА4725.5
14. ПЕРНИКСК4677
06. ВРАЦАСК4590
08. ДОБРИЧСК4533
10. КЮСТЕНДИЛСК4510
21. СЛИВЕНДПС4494
11. ЛОВЕЧРЗС4465
07. ГАБРОВОДПС3950
21. СЛИВЕНСК3871
07. ГАБРОВОСК3819
05. ВИДИНАТАКА3408
08. ДОБРИЧРЗС3329
21. СЛИВЕНРЗС3280
06. ВРАЦАРЗС3228
05. ВИДИНСК3103
22. СМОЛЯНАТАКА2933
05. ВИДИНДПС2830
22. СМОЛЯНСК2412
12. МОНТАНАРЗС2341
07. ГАБРОВОРЗС2263
12. МОНТАНАДПС2187
05. ВИДИНРЗС2093
22. СМОЛЯНРЗС1605
14. ПЕРНИКДПС979
10. КЮСТЕНДИЛДПС969

Добавяне на един мандат на ДПС "Движение за права и свободи" към район 19. РУСЕ.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
05060708101112142122
РЗС 2093.00 3228.00 2263.00 3329.00 5199.00 4465.00 2341.00 7006.00 3280.00 1605.00
ДПС 2830.00 7104.00 3950.00 7326.50 969.00 6695.00 2187.00 979.00 4494.00 8279.50
АТАКА 3408.00 4725.50 7545.00 7048.50 4735.00 8626.00 6956.00 5026.00 5198.50 2933.00
СК 3103.00 4590.00 3819.00 4533.00 4510.00 5234.00 4908.00 4677.00 3871.00 2412.00


Район Партия Тежест
11. ЛОВЕЧАТАКА8626
22. СМОЛЯНДПС8279.5
07. ГАБРОВОАТАКА7545
08. ДОБРИЧДПС7326.5
06. ВРАЦАДПС7104
08. ДОБРИЧАТАКА7048.5
14. ПЕРНИКРЗС7006
12. МОНТАНААТАКА6956
11. ЛОВЕЧДПС6695
11. ЛОВЕЧСК5234
10. КЮСТЕНДИЛРЗС5199
21. СЛИВЕНАТАКА5198.5
14. ПЕРНИКАТАКА5026
12. МОНТАНАСК4908
10. КЮСТЕНДИЛАТАКА4735
06. ВРАЦААТАКА4725.5
14. ПЕРНИКСК4677
06. ВРАЦАСК4590
08. ДОБРИЧСК4533
10. КЮСТЕНДИЛСК4510
21. СЛИВЕНДПС4494
11. ЛОВЕЧРЗС4465
07. ГАБРОВОДПС3950
21. СЛИВЕНСК3871
07. ГАБРОВОСК3819
05. ВИДИНАТАКА3408
08. ДОБРИЧРЗС3329
21. СЛИВЕНРЗС3280
06. ВРАЦАРЗС3228
05. ВИДИНСК3103
22. СМОЛЯНАТАКА2933
05. ВИДИНДПС2830
22. СМОЛЯНСК2412
12. МОНТАНАРЗС2341
07. ГАБРОВОРЗС2263
12. МОНТАНАДПС2187
05. ВИДИНРЗС2093
22. СМОЛЯНРЗС1605
14. ПЕРНИКДПС979
10. КЮСТЕНДИЛДПС969

Добавяне на един мандат на Партия АТАКА към район 11. ЛОВЕЧ.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
050607081012142122
РЗС 2093.00 3228.00 2263.00 3329.00 5199.00 2341.00 7006.00 3280.00 1605.00
ДПС 2830.00 7104.00 3950.00 7326.50 969.00 2187.00 979.00 4494.00 8279.50
СК 3103.00 4590.00 3819.00 4533.00 4510.00 4908.00 4677.00 3871.00 2412.00


Район Партия Тежест
22. СМОЛЯНДПС8279.5
08. ДОБРИЧДПС7326.5
06. ВРАЦАДПС7104
14. ПЕРНИКРЗС7006
10. КЮСТЕНДИЛРЗС5199
12. МОНТАНАСК4908
14. ПЕРНИКСК4677
06. ВРАЦАСК4590
08. ДОБРИЧСК4533
10. КЮСТЕНДИЛСК4510
21. СЛИВЕНДПС4494
07. ГАБРОВОДПС3950
21. СЛИВЕНСК3871
07. ГАБРОВОСК3819
08. ДОБРИЧРЗС3329
21. СЛИВЕНРЗС3280
06. ВРАЦАРЗС3228
05. ВИДИНСК3103
05. ВИДИНДПС2830
22. СМОЛЯНСК2412
12. МОНТАНАРЗС2341
07. ГАБРОВОРЗС2263
12. МОНТАНАДПС2187
05. ВИДИНРЗС2093
22. СМОЛЯНРЗС1605
14. ПЕРНИКДПС979
10. КЮСТЕНДИЛДПС969

Добавяне на един мандат на ДПС "Движение за права и свободи" към район 22. СМОЛЯН.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
0506070810121421
РЗС 2093.00 3228.00 2263.00 3329.00 5199.00 2341.00 7006.00 3280.00
СК 3103.00 4590.00 3819.00 4533.00 4510.00 4908.00 4677.00 3871.00


Район Партия Тежест
14. ПЕРНИКРЗС7006
10. КЮСТЕНДИЛРЗС5199
12. МОНТАНАСК4908
14. ПЕРНИКСК4677
06. ВРАЦАСК4590
08. ДОБРИЧСК4533
10. КЮСТЕНДИЛСК4510
21. СЛИВЕНСК3871
07. ГАБРОВОСК3819
08. ДОБРИЧРЗС3329
21. СЛИВЕНРЗС3280
06. ВРАЦАРЗС3228
05. ВИДИНСК3103
12. МОНТАНАРЗС2341
07. ГАБРОВОРЗС2263
05. ВИДИНРЗС2093

Добавяне на един мандат на "Ред, законност и справедливост" към район 14. ПЕРНИК.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
05060708101221
РЗС 2093.00 3228.00 2263.00 3329.00 5199.00 2341.00 3280.00
СК 3103.00 4590.00 3819.00 4533.00 4510.00 4908.00 3871.00


Район Партия Тежест
10. КЮСТЕНДИЛРЗС5199
12. МОНТАНАСК4908
06. ВРАЦАСК4590
08. ДОБРИЧСК4533
10. КЮСТЕНДИЛСК4510
21. СЛИВЕНСК3871
07. ГАБРОВОСК3819
08. ДОБРИЧРЗС3329
21. СЛИВЕНРЗС3280
06. ВРАЦАРЗС3228
05. ВИДИНСК3103
12. МОНТАНАРЗС2341
07. ГАБРОВОРЗС2263
05. ВИДИНРЗС2093

Добавяне на един мандат на "Ред, законност и справедливост" към район 10. КЮСТЕНДИЛ.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
050607081221
РЗС 2093.00 3228.00 2263.00 3329.00 2341.00 3280.00
СК 3103.00 4590.00 3819.00 4533.00 4908.00 3871.00


Район Партия Тежест
12. МОНТАНАСК4908
06. ВРАЦАСК4590
08. ДОБРИЧСК4533
21. СЛИВЕНСК3871
07. ГАБРОВОСК3819
08. ДОБРИЧРЗС3329
21. СЛИВЕНРЗС3280
06. ВРАЦАРЗС3228
05. ВИДИНСК3103
12. МОНТАНАРЗС2341
07. ГАБРОВОРЗС2263
05. ВИДИНРЗС2093

Добавяне на един мандат на "Синята коалиция" към район 12. МОНТАНА.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
050607081221
РЗС 2093.00 3228.00 2263.00 3329.00 2341.00 3280.00
СК 3103.00 4590.00 3819.00 4533.00 2454.00 3871.00


Район Партия Тежест
06. ВРАЦАСК4590
08. ДОБРИЧСК4533
21. СЛИВЕНСК3871
07. ГАБРОВОСК3819
08. ДОБРИЧРЗС3329
21. СЛИВЕНРЗС3280
06. ВРАЦАРЗС3228
05. ВИДИНСК3103
12. МОНТАНАСК2454
12. МОНТАНАРЗС2341
07. ГАБРОВОРЗС2263
05. ВИДИНРЗС2093

Добавяне на един мандат на "Синята коалиция" към район 06. ВРАЦА.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
050607081221
РЗС 2093.00 3228.00 2263.00 3329.00 2341.00 3280.00
СК 3103.00 2295.00 3819.00 4533.00 2454.00 3871.00


Район Партия Тежест
08. ДОБРИЧСК4533
21. СЛИВЕНСК3871
07. ГАБРОВОСК3819
08. ДОБРИЧРЗС3329
21. СЛИВЕНРЗС3280
06. ВРАЦАРЗС3228
05. ВИДИНСК3103
12. МОНТАНАСК2454
12. МОНТАНАРЗС2341
06. ВРАЦАСК2295
07. ГАБРОВОРЗС2263
05. ВИДИНРЗС2093

Добавяне на един мандат на "Синята коалиция" към район 08. ДОБРИЧ.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
0506071221
РЗС 2093.00 3228.00 2263.00 2341.00 3280.00
СК 3103.00 2295.00 3819.00 2454.00 3871.00


Район Партия Тежест
21. СЛИВЕНСК3871
07. ГАБРОВОСК3819
21. СЛИВЕНРЗС3280
06. ВРАЦАРЗС3228
05. ВИДИНСК3103
12. МОНТАНАСК2454
12. МОНТАНАРЗС2341
06. ВРАЦАСК2295
07. ГАБРОВОРЗС2263
05. ВИДИНРЗС2093

Добавяне на един мандат на "Синята коалиция" към район 21. СЛИВЕН.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
05060712
РЗС 2093.00 3228.00 2263.00 2341.00
СК 3103.00 2295.00 3819.00 2454.00


Район Партия Тежест
07. ГАБРОВОСК3819
06. ВРАЦАРЗС3228
05. ВИДИНСК3103
12. МОНТАНАСК2454
12. МОНТАНАРЗС2341
06. ВРАЦАСК2295
07. ГАБРОВОРЗС2263
05. ВИДИНРЗС2093

Добавяне на един мандат на "Синята коалиция" към район 07. ГАБРОВО.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
050612
РЗС 2093.00 3228.00 2341.00


Район Партия Тежест
06. ВРАЦАРЗС3228
12. МОНТАНАРЗС2341
05. ВИДИНРЗС2093

Добавяне на един мандат на "Ред, законност и справедливост" към район 06. ВРАЦА.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
0512
РЗС 2093.00 2341.00


Район Партия Тежест
12. МОНТАНАРЗС2341
05. ВИДИНРЗС2093

Добавяне на един мандат на "Ред, законност и справедливост" към район 12. МОНТАНА.

Избирателни тежести на евентуалните допълнителни мандати:

Партии Райони
05
РЗС 2093.00


Район Партия Тежест
05. ВИДИНРЗС2093

Добавяне на един мандат на "Ред, законност и справедливост" към район 05. ВИДИН.

Окончателно разпределение на мандатите:

Район 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Общо
РЗС 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10
ЛИДЕР - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ГЕРБ 4 5 7 3 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 5 4 1 3 1 2 1 5 5 6 3 4 1 3 2 2 90
ДПС 2 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 3 2 2 1 2 0 0 0 1 1 2 2 2 0 33
АТАКА 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 21
КБ 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 40
СПС ЗАЩИТА - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
НДСВ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
БЛК - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ПЛАМ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ПП ЗЕЛЕНИТЕ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
СД - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ДБ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
ОБП - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
НДСО - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
БНС-НД - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
СК 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 15
За Родината - ДГИ-НЛ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Разпределени 9 11 12 8 3 6 4 6 4 4 4 5 8 4 9 9 10 4 7 4 6 4 11 10 10 7 10 4 7 5 4 209
Определени от ЦИК91112836464445849910474641110107104754209