Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решения

НС-26/12.05.2009
процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 5 юли 2009 г.

НС-25/12.05.2009
процедура за определяне чрез жребий на номерата на бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

НС-24/11.05.2009
условията и реда за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на резултатите от изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-23/11.05.2009
проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати

НС-22/11.05.2009
изготвяне на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия, коалиция и независим кандидат

НС-21/11.05.2009
регистрация на кандидати за народни представители от партии, коалиции и инициативни комитети

НС-20/10.05.2009
издаване на удостоверения за гласуването на друго място

НС-19/10.05.2009
условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

НС-18/10.05.2009
реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-17/10.05.2009
гласуването по настоящ адрес

НС-16/10.05.2009
назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им

НС-15/10.05.2009
регистрацията на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 5 юли 2009 г. от РИК

НС-14/10.05.2009
регистрирането на застъпници и участието на застъпници и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-13/08.05.2009
определяне условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

НС-12/08.05.2009
назначаването на състави на районните избирателни комисии и статута на членовете им

НС-11/07.05.2009
регистрацията на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите на 5 юли 2009 г. за 41-во Народно събрание на Република България

НС-10/06.05.2009
определяне броя на мандатите в многомандатните избирателни райони

НС-9/06.05.2009
приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването

НС-8/05.05.2009
приемане на хронограма за произвеждане на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-7/30.04.2009
единната номерация на избирателните секции

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11