Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решения

НС-46/16.05.2009

НС-45/16.05.2009

НС-44/16.05.2009

НС-43/16.05.2009

НС-42/15.05.2009

НС-41/15.05.2009

НС-40/15.05.2009

НС-39/15.05.2009

НС-38/15.05.2009

НС-37/14.05.2009

НС-36/14.05.2009

НС-35/14.05.2009

НС-34/14.05.2009

НС-33/14.05.2009

НС-32/14.05.2009

НС-31/13.05.2009
определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата, в които са задържани лица без влязла в сила присъда

НС-30/12.05.2009
условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация

НС-29/12.05.2009
финансирането на предизборната кампания

НС-28/12.05.2009
предизборната кампания по радио- и телевизионните оператори

НС-27/12.05.2009
възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11