Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решения

НС-66/20.05.2009
регистриране на политическа партия “ГЕРБ” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-65/19.05.2009
гласуване с подвижна избирателна кутия

НС-64/19.05.2009
образуване на избирателни секции на плавателни съдове и гласуването на екипажите и на пасажерите

НС-63/19.05.2009
изменение на Методиката за определяне на резултатите, приета с Решение № НС-9 от 6 май 2009 г. (ДВ, бр. 34 от 8 май 2009 г.)

НС-62/19.05.2009

НС-61/18.05.2009

НС-60/16.05.2009

НС-59/16.05.2009

НС-58/16.05.2009

НС-57/16.05.2009

НС-56/16.05.2009

НС-55/16.05.2009

НС-54/16.05.2009

НС-53/16.05.2009

НС-52/16.05.2009

НС-51/16.05.2009

НС-50/16.05.2009

НС-49/16.05.2009

НС-48/16.05.2009

НС-47/16.05.2009

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11