Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решения

НС-86/29.05.2009
регистриране на партия “ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА”за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-85/29.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-47 от 16 май 2009 г. на ЦИК

НС-84/29.05.2009
замяна на член на РИК – Габрово

НС-83/28.05.2009
регистриране на коалиция от партии “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-82/27.05.2009
допускане и класиране на участниците в конкурса за изработване на аудио- и аудио-визуални произведения

НС-81/27.05.2009
регистрация на Асоциация “Прозрачност без граници” за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-80/27.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-28 от 12 май 2009 г. на ЦИК

НС-79/27.05.2009
приемане на Методически указания за районните избирателни комисии – част І

НС-78/27.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-38 от 15 май 2009 г. на ЦИК

НС-77/27.05.2009
разрешаване на “Алфа Рисърч” ООД да извърши социологически проучвания по метода “Exit Poll” и паралелно преброяване на гласовете на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-76/26.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-45 от 16 май 2009 г. на ЦИК

НС-75/26.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-36 от 14 май 2009 г. на ЦИК

НС-74/25.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-35 от 14 май 2009 г. на ЦИК

НС-73/25.05.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-46 от 16 май 2009 г. на ЦИК

НС-72/24.05.2009
избор на кандидат за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-71/21.05.2009
регистриране на политическа партия “Обединение на българските патриоти” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-70/21.05.2009
допълване на Решение № НС-27 от 12 май 2009 г. на ЦИК

НС-69/21.05.2009
разрешаване на “СОВА 5” АД да извърши изследване на изхода “Exit Poll” и паралелно преброяване на гласовете на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-68/20.05.2009
приемане на Задание за участие в конкурс за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите за народни представите

НС-67/20.05.2009
регистриране на политическа партия “Движение за права и свободи” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11