Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решения

НС-166/16.06.2009
изменение на Решение № НС-144 от 11 юни 2009 г.

НС-165/16.06.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-110 от 9 юни 2009 г. на ЦИК

НС-164/16.06.2009
отпечатването на избирателните списъци за гласуване

НС-163/16.06.2009
реквизити на печатите на секционните избирателни комисии в чужбина

НС-162/16.06.2009
замяна на член на РИК – София № 24

НС-161/16.06.2009
проверка на кандидатите за народни представители

НС-160/15.06.2009
анулиране на регистрацията на коалиция от партии “БЗНС – ЗНС, БЗНС , НЗП “Никола Петков”, извършена с Решение № НС-127 от 10 юни 2009 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-159/15.06.2009
анулиране на регистрацията на политическа партия “ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, извършена с Решение № НС-125 от 10 юни 2009 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-158/15.06.2009
Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № 205 от 15 юни 2009 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 17 експерти от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изборите за 41-во Народно събрание, насроче

НС-157/12.06.2009
замяна на член на РИК – Добрич

НС-156/12.06.2009
обжалване на решение № 7 от 9 юни 2009 г. на РИК – Стара Загора

НС-155/12.06.2009
разрешение за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “МБМД КОНСУЛТИНГ” ЕООД

НС-154/12.06.2009
обжалване на решение № 6 от 9 юни 2009 г. на РИК – Ямбол, за назначаване състави на СИК

НС-153/12.06.2009
замяна на член на РИК – Кърджали № 9

НС-152/12.06.2009
замяна на член на РИК – Варна № 3

НС-151/12.06.2009
одобряване на аудио- и аудио-визуален клип № 2

НС-150/12.06.2009
замяна на член на РИК – Враца № 6

НС-149/12.06.2009
замяна на член на РИК – Пловдивски № 17

НС-148/12.06.2009
замяна на член на РИК – Добрич № 8

НС-147/12.06.2009
замяна на член на РИК – София № 25

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11