Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решения

НС-6/30.04.2009
реквизити на печатите на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и на секционните избирателни комисии

НС-5/30.04.2009
процесуалното представителство на ЦИК пред Върховния административен съд

НС-4/30.04.2009
упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническите сътрудници, подпомагащи дейността на комисията и за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерския съвет и Народното събрание

НС-3/30.04.2009
създаване на работни групи на ЦИК и определяне на говорители

НС-2/30.04.2009
съобщаване на решенията на ЦИК и обнародването им

НС-1/30.04.2009
начина на вземане на решения от избирателните комисии

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11