Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решения

НС-206/02.07.2009
поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

НС-205/02.07.2009
 

НС-204/01.07.2009
 

НС-203/01.07.2009
допълване на Решение № 188 от 25 юни 2009 г. за единната номерация на избирателните секции в чужбина

НС-202/01.07.2009
регистрация на застъпник

НС-201/30.06.2009
регистрация на застъпници на кандидати за народни представители

НС-200/30.06.2009
обжалване на решение № 54 от 26.06.2009 г. на РИК - Русе

НС-199/30.06.2009
протокол-грама за изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-198/29.06.2009
допълване на Решение № 188 от 25 юни 2009 г. за единната номерация на избирателните секции в чужбина

НС-197/27.06.2009
 

НС-196/27.06.2009
регистрация на застъпник

НС-195/27.06.2009
промени в РИК – Габрово № 7

НС-194/26.06.2009
разрешаване на Сдружение “ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ” (ГИСДИ) да извърши социологически проучвания от типа “Exit Poll” в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

НС-193/26.06.2009
 

НС-192/25.06.2009
изменение на Методическите указания за СИК, приети с Решение № НС-92 от 30 май 2009 г.

НС-191/25.06.2009
промени в РИК – Враца № 6

НС-190/25.06.2009
Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № 328 от 25 юни 2009 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 2 експерти от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изборите за 41-во Народно събрание, насрочен

НС-189/25.06.2009
На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

НС-188/25.06.2009
единната номерация на избирателните секции в чужбина

НС-187/25.06.2009
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № НС-40 от 15 май 2009 г. на ЦИК

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11