Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-94/01.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-94
София, 01.06.2009

ОТНОСНО: заличаване на резервен член на РИК - Разград

Постъпило е писмо с вх. № 92 от 30 май 2009 г. от РИК - Разград и молба от Цветан Йосифов Иванов, да бъде заличен от списъка на резервните членове на РИК - Разград.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от  Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ЗАЛИЧАВА от списъка на резервните членове на РИК - Разград, Цветан Йосифов Иванов.

Копие от решението да се изпрати на РИК - Разград.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

АВ/ЗТ

Всички решения