Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-93/01.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-93
София, 01.06.2009

ОТНОСНО: приемане на Методически указания за районните избирателни комисии – част ІІ

На основание чл. 23, ал. 1, т. 15 от  Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

Приема Методически указания за районните избирателни комисии - част ІІ.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

РН/МБ

Всички решения