Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-170/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-170
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № НС-95 от 1 юни 2009 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и  8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия и Решение № НС-159 и Решение № НС-160 от 15 юни 2009 г.

 

Р Е Ш И:

 

В бюлетините за гласуване в изборите за 41-во Народно събрание на 5 юли 2009 г. да не се отпечатват номера 9 (девет) и 14 (четиринадесет).

УКАЗВА на Министерството на държавната администрация и административната реформа при отпечатването на бюлетините да извърши необходимите корекции.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

 

АА/МБ

 

Всички решения