Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-163/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-163
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: реквизити на печатите на секционните избирателни комисии в чужбина

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 4 и чл. 16 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

Печатът на секционните избирателни комисии в чужбина е правоъгълен и съдържа следните реквизити: ИНС 2009, ИР 32, уникален петцифрен номер АВСDE, съгласно образеца

 

 

ИНС 2009

ИР 32

1 2 3 4 5

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

МК/МБ

 

Всички решения