Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-157/12.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-157
София, 12.06.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Добрич

Постъпило е предложение вх. № 186 от 12 юни 2009 г. от упълномощен представител на Коалиция за България - Добрич, с което се предлага членът на РИК - Добрич, Димитър Иванов Тодоров да бъде заменен, поради подадена молба за освобождаването му. На негово място се предлага да бъде назначен за член на РИК - Добрич, Недка Георгиева Иванова, ЕГН ....

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от  Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Добрич, Димитър Иванов Тодоров, и анулира удостоверение № 9 от 14 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Добрич, Недка Георгиева Иванова, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Добрич.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

ЕМ/МБ

Всички решения