Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-148/12.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-148
София, 12.06.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Добрич № 8

Постъпило е предложение вх. № 175 от 12 юни 2009 г. от упълномощен представител на НДСВ  РИК - Добрич, с което се предлага Георги Господинов Желев - зам.-председателят на РИК - Добрич, и Руска Николова Димитрова - член на РИК - Добрич,  да бъдат заменени с Милена Георгиева Стойкова-Недева и Галя Антонова Николова.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 от  Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Добрич № 8, Георги Господин Желев - зам.-председател, и анулира удостоверение № 2 от 14 май 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за зам.-председател на РИК - Добрич № 8, Милена Георгиева Стойкова-Недева, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

3. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Добрич № 8, Руска Николова Димитрова - член на РИК, и анулира удостоверение № 12 от 14 май 2009 г.

4. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Добрич № 8, Галя Антонова Николова, ЕГН ..., и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверенията да се изпратят на РИК - Добрич № 8.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЕМ/ЗТ

 

Всички решения