Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-105/05.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-105
София, 05.06.2009

ОТНОСНО: определяне на избирателните секции, в които се осъществява експерименталното гласуване по електронен път

На основание чл. 23, ал. 1, т. 28 във връзка с чл. 87а от  Закона за избиране на народни представители и чл. 3 от Условия и ред за експериментално гласуване по електронен път, приети с Решение № НС-104 от 4 юни 2009 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОПРЕДЕЛЯ 9 бр. избирателни секции, намиращи се в 9 ФЕГ - гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" № 35, в които да се осъществи експерименталното гласуване по електронен път.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

Всички решения