Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Контакти

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на членовете на ЦИК 2009 по РИК - телефони

 

РИК

Име, Фамилия

GSM

Тел./факс

Благоевград 1

Кюстендил 10

Перник 14

Михаил Константинов

Александър Андреев

Меглена Русенова

0884 316 010

0885 105 419

0884 322 675

981 60 20

981 16 99

987 16 72

Бургас 2

Сливен 21

Ямбол 31

Иван Давидов

Иванка Грозева

Бойко Грозданов

0885 105 578

0884 316 005

0884 316 008

 

981 16 99

987 16 72

987 82 98

 

Варна 3

Добрич 8

Шумен 30

Елена Маркова

Бисер Троянов

Алексей Трифонов

0885 510 120

0889 429 777

0884 316 012

981 82 03

981 82 03

986 17 29

Велико Търново 4

Габрово 7

Ловеч 11

Ралица Негенцова

Иларион Иларионов

0885 105 448

0889 429 902

987 41 92

981 60 20

Видин 5

Враца 6

Монтана 12

Ерхан Чаушев

Александър Петров

Елена Маркова

0889 218 276

0885 510 123

0885 510 120

988 19 89

986 25 41

981 82 03

Кърджали 9

Смолян 22

Мустафа Карадайъ

Васил Цанов

0885 510 101

0882 520 127

988 19 89

987 82 98

Пазарджик 13

Пловдив 16

Пловдивски 17

Камелия Нейкова

Александър Урумов

Александър Александров

0884 322 663

0884 316 011

0885 510 121

987 37 00

981 16 99

987 37 00

Плевен 15

Русе 19

Камелия Нейкова

Александър Александров

0884 322 663

0885 510 121

987 37 00

987 37 00

Разград 18

Силистра 20

Търговище 28

Сабрие Сапунджиева

Румен Еленски

Ася Велкова

0885 105 512

0885 510 124

0884 316 009

986 25 41

981 16 99

986 17 29

София 23

София 24

София 25

Софийски 26

Румяна Сидерова

Орлин Иванов

Меглена Русенова

0885 510 115

0884 322 676

0884 322 675

987 41 92

987 37 00

987 16 72

Стара Загора 27

Хасково 29

Силва Дюкенджиева

Михаил Константинов

0885 105 663

0884 316 010

981 82 03

981 60 20

 

Канцелария ЦИКМИ

Снежана Велкова

 


939 35 67

ф. 986 16 79

 

Канцелария ЦИК

Пенка Добрева

 

0884 322 672

939 37 40

ф. 987 65 80

 

Кабинет на председателя

 

 

939 22 42

ф. 987 64 56